neitokun:

Paitan charsu ramen. (Taken with Instagram)

2 notes

  1. richiety reblogged this from neitokun
  2. neitokun posted this
comments powered by Disqus